HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

-SINS-

-SINS-
Thanks
Có những con người cùng được giao sứ mệnh cao cả của đại Thiên sứ Michael, sứ mệnh "gội rửa những thiên sứ đã trót sa lầy vào vết nhơ tội lỗi", và được người khác nhắc đến với cái tên "những Michaeler" Vòng quay định mệnh của câu chuyện bắt đầu, khi Satan, một thằng học sinh lớp 5, một "Michaeler", lên đường thực hiện sứ mệnh của mình.

Chap tiếp theo: -SINS- Chap 1 , -SINS- Chap 2 , -SINS- Chap 3 , -SINS- Chap 4 , -SINS- Chap 5 , -SINS- Chap 6

Chương mới nhất:   One Shot / 5 năm trước

Chapter
Ngày đăng
08/12/2011