HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Gantz: G

Gantz: G
Thanks
Đây có thể là SpinOff của phần 1.

Chap tiếp theo: Gantz: G Chap 14 , Gantz: G Chap 15 , Gantz: G Chap 16 , Gantz: G Chap 17 , Gantz: G Chap 18 , Gantz: G Chap 19

Chương mới nhất:   Chap 13 / 3 tháng trước

Chapter
Ngày đăng
30/12/2016
01/11/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/08/2016
19/08/2016
06/06/2016
31/03/2016
02/03/2016
21/02/2016
02/01/2016
24/11/2015