HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Amentia

Amentia
Thanks
Vâng lại một bộ khác của thánh Lim Dall Young aka trùm drop truyện emo. Nếu các thím đã đọc qua UnbalanceX3, một câu chuyện nói về tình chị em thì qua bộ này, tác giả lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình anh em emo. Cụ thể thế nào mời mấy chế cùng theo dõi. ^^!

Chap tiếp theo: Amentia Chap 48 , Amentia Chap 49 , Amentia Chap 50 , Amentia Chap 51 , Amentia Chap 52 , Amentia Chap 53

Chương mới nhất:   Chap 47 / 8 tháng trước

Chapter
Ngày đăng
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
16/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
27/05/2016
25/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
13/05/2016
13/05/2016
13/05/2016
13/05/2016
01/05/2016
01/05/2016
29/04/2016
29/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
24/04/2016
24/04/2016
21/04/2016
21/04/2016
19/04/2016
19/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
12/04/2016
07/04/2016
05/04/2016
03/04/2016
03/04/2016
03/04/2016
18/01/2016