HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

"Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro......

Thanks
Một thằng hotboy sống khôn thác không thiên nên nhất quyết phải bám theo một thằng khác, bắt thằng ấy phải giúp mình thoả mản tâm nguyện rồi mới an lòng mà thăng được, vậy tâm nguyện của hắn ta là gì??? 

Chap tiếp theo: "Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro...... Chap 13 , "Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro...... Chap 14 , "Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro...... Chap 15 , "Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro...... Chap 16 , "Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro...... Chap 17 , "Aoi" - Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro...... Chap 18

Chương mới nhất:   Chap 12 / 2 năm trước

Chapter
Ngày đăng
04/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015
03/05/2015