HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Chung Quỳ sâm lâm

Chung Quỳ sâm lâm
Thanks
Chung Quỳ, một loại khuẩn do nữ yêu Tây Vực hóa thành, qua trăm năm sinh trưởng khắp khu rừng. Một tiểu đạo sĩ vô ý bị Chung Quỳ ký sinh. quen biết Tinh Linh Nấm, đặt chân vào con đường mạo hiểm tìm "Não Chung Quỳ" từ Thần Châu đến Tây Vực, triển khai truyền thuyết Chung Quỳ và Nữ Yêu.

Chap tiếp theo: Chung Quỳ sâm lâm Chap 5 , Chung Quỳ sâm lâm Chap 6 , Chung Quỳ sâm lâm Chap 7 , Chung Quỳ sâm lâm Chap 8 , Chung Quỳ sâm lâm Chap 9 , Chung Quỳ sâm lâm Chap 10

Chương mới nhất:   Chap 4 / 3 tháng trước

Chapter
Ngày đăng
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016