HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Dị Nguyên Kỷ

Dị Nguyên Kỷ
Thanks
Đường Tam và Lăng Thanh Trúc phiên bản chế cùng ngôi sao 5 cánh ở Dị Nguyên Tinh.

Chap tiếp theo: Dị Nguyên Kỷ Chap 5 , Dị Nguyên Kỷ Chap 6 , Dị Nguyên Kỷ Chap 7 , Dị Nguyên Kỷ Chap 8 , Dị Nguyên Kỷ Chap 9 , Dị Nguyên Kỷ Chap 10

Chương mới nhất:   Chap 4 / 1 năm trước

Chapter
Ngày đăng
20/01/2016
25/12/2015
25/12/2015
25/12/2015