HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot)

Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot)
Thanks
Một One Shot của game Digimon Story: Cyber Sleuth, dựa trên một phần trong đoạn mở đầu của game.

Chap tiếp theo: Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot) Chap 1 , Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot) Chap 2 , Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot) Chap 3 , Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot) Chap 4 , Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot) Chap 5 , Digimon Story: Cyber Sleuth (OneShot) Chap 6

Chương mới nhất:   Oneshot: Chúng ta là Thám Tử Mạng / 3 tháng trước

Chapter
Ngày đăng