HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Fairy Tail Zero

Fairy Tail Zero
Thanks
Câu truyện kể về sự xuất thân của hội Fairy Tail do Mavis lập ra

Chap tiếp theo: Fairy Tail Zero Chap 14 , Fairy Tail Zero Chap 15 , Fairy Tail Zero Chap 16 , Fairy Tail Zero Chap 17 , Fairy Tail Zero Chap 18 , Fairy Tail Zero Chap 19

Chương mới nhất:   Chap 13 / 2 năm trước

Chapter
Ngày đăng
22/07/2015
21/06/2015
02/06/2015
17/04/2015
18/03/2015
20/02/2015
20/01/2015
19/12/2014
20/11/2014
24/10/2014
14/09/2014
18/08/2014
19/07/2014