HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III

Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III
Thanks
Thể loại : Comedy , Sports , Shounen , Football , Action
Tác giả : Taro Nami - Hiroshi Takahashi
Tình trạng : Full
Nguồn : Vuilen
Ngày đăng : 6 năm trước
Cập Nhật : Tập 68 / 6 năm trước
  • 14 Thanks
  • Theo Dõi
  • 7,093 K Views
truyen tranh hay ,truyen tranh vui ,truyen tranh nhat ban ,truyen tranh han quoc ,doc truyen tranh online ,doc truyen tranh tinh cam ,doc truyen tranh online tieng viet ,doc truyen tranh online nhanh ,doc truyen tranh online 16+ ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III tieng viet ,truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III full ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III tron bo ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III full ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III tron bo , Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 69 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chapter 69 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 69 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 69 tieng viet ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 69 tieng viet ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 69 tieng viet ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 69 tieng viet ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 70 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chapter 70 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 70 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 70 tieng viet ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 70 tieng viet ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 70 tieng viet ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 70 tieng viet ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 71 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chapter 71 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 71 ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 71 tieng viet ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 71 tieng viet ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III 71 tieng viet ,doc truyen Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III chap 71 tieng viet , ,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 69,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 70,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 71,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 72,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 73,Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 74
 Bộ truyện kể về cuộc phiêu lưu khắp 5 châu cũng trái bóng tròn của chàng DaZai cần cù...

Chap tiếp theo: Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 69 , Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 70 , Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 71 , Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 72 , Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 73 , Jindodinho - Đường Dẫn Đến Khung Thành III Chap 74

Chương mới nhất:   Tập 68 / 6 năm trước

Chapter
Ngày đăng
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
22/03/2011
22/03/2011
22/03/2011
22/03/2011
22/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
13/03/2011
13/03/2011
13/03/2011
13/03/2011
13/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
10/03/2011