HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Tribe-X

Tribe-X
Thanks
Cuộc chiến của những kẻ siêu năng lực, nếu yêu thích Blade Notes thì không thể bỏ qua bộ truyện này!

Chap tiếp theo: Tribe-X Chap 25 , Tribe-X Chap 26 , Tribe-X Chap 27 , Tribe-X Chap 28 , Tribe-X Chap 29 , Tribe-X Chap 30

Chương mới nhất:   Chap 24 / 10 tháng trước

Chapter
Ngày đăng
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016