HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Vô Cực Kiếm Thần

Vô Cực Kiếm Thần
Thanks
Thiên Vũ đại lục, Tông môn san sát, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vì cứu người thân, Tô Vân một ý nghĩ thành Ma, ngẫu nhiên lấy được nghịch thiên hộp đựng kiếm, tập được Kinh Thế Kiếm Quyết, một cái do mười vạn tám ngàn thanh Tiên kiếm trấn áp thần bí kiếm, đúc ra một đoạn bất hủ Kiếm Thần truyền thuyết!

Chap tiếp theo: Vô Cực Kiếm Thần Chap 9 , Vô Cực Kiếm Thần Chap 10 , Vô Cực Kiếm Thần Chap 11 , Vô Cực Kiếm Thần Chap 12 , Vô Cực Kiếm Thần Chap 13 , Vô Cực Kiếm Thần Chap 14

Chương mới nhất:   Chap 8 / 1 năm trước

Chapter
Ngày đăng
11/12/2015
20/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015