HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn
Thanks
Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..

Chap tiếp theo: Yêu Túc Sơn Chap 10 , Yêu Túc Sơn Chap 11 , Yêu Túc Sơn Chap 12 , Yêu Túc Sơn Chap 13 , Yêu Túc Sơn Chap 14 , Yêu Túc Sơn Chap 15

Chương mới nhất:   Chap 9 / 3 tháng trước

Chapter
Ngày đăng
03/01/2017
27/12/2016
25/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016