HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Nhóm dịch Wicked House

Nhóm được thành lập với mục đích dịch các tác phẩn manga chuyển thể của Sound Horizon