HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

DICE tron bo

Chap 173    2 tuần trước
  • 1,784 K
  • 86
  • 470
The cube that changes everything. Trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu... Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người, sức mạnh, trí tuệ, ngoại hình... và hơn thế nữa...
Thảo Luận, chém gió về DICE trong khi đợi chap mới nào
';