HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Gantz: G tron bo

Chap 13    4 tuần trước
  • 98 K
  • 32
  • 80
Đây có thể là SpinOff của phần 1.
Thảo Luận, chém gió về Gantz: G trong khi đợi chap mới nào
';