HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Doc truyen Gantz: G tron bo

Chap 13    3 tuần trước
  • 95 K
  • 32
  • 78
Đây có thể là SpinOff của phần 1.
Thảo Luận, chém gió về Gantz: G trong khi đợi chap mới nào
';