HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Gantz: G chap 14 tiếng việt

Chap 13    2 tháng trước
  • 107 K
  • 34
  • 82
Đây có thể là SpinOff của phần 1.
Thảo Luận, chém gió về Gantz: G trong khi đợi chap mới nào