HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Doc truyen Gantz: G chap 14 tieng viet

Chap 13    3 tháng trước
  • 117 K
  • 35
  • 86
Đây có thể là SpinOff của phần 1.
Thảo Luận, chém gió về Gantz: G trong khi đợi chap mới nào