HOME TRUYỆN TRANH TÌM TRUYỆN BLOG MY HISTORY UPLOAD TRUYỆN HỖ TRỢ

Danh sách Truyện Tranh Sắp Ra Mắt

Truyện
Chap Cập Nhật
Comedy,Manhua,Romance,Shoujo
Chap 89 / 2 ngày trước
 • 47 K Views
 • 2 Thanks
 • 11 Follows
Action,Fantasy,Manhua,Shounen
 • 211 K Views
 • 21 Thanks
 • 74 Follows
Action,Comedy,Historical,Manhua
Chap 5 / 2 ngày trước
 • 446 Views
 • 1 Thanks
 • 1 Follows
Action,Drama,Ecchi,Manga,Tragedy
Chap 6 / 2 ngày trước
 • 2 K Views
 • 1 Thanks
 • 6 Follows
Manhua,Romance,Shoujo
Chap 94 / 2 ngày trước
 • 89 K Views
 • 13 Thanks
 • 50 Follows
Action,Adventure,Drama,Fantasy,Historical,Mystery,Shoujo
Chap 20 / 2 ngày trước
 • 24 K Views
 • 13 Thanks
 • 25 Follows
Action, Horror, Mature, Mystery, Seinen
 • 2,096 K Views
 • 133 Thanks
 • 553 Follows
Comedy, Romance ,School Life ,Shounen ,Drama
 • 21 K Views
 • 1 Thanks
 • 54 Follows
Action,Comedy,Manhua,Romance
Chap 11.6 / 2 ngày trước
 • 13 K Views
 • 1 Thanks
 • 8 Follows
Action,Adventure,Ecchi,Fantasy,Harem,Manhua,Supernatural
Chap 58 / 2 ngày trước
 • 85 K Views
 • 9 Thanks
 • 35 Follows
Comedy,Harem,Manhua,Mystery,Romance,School Life,Shoujo,Supernatural
Chap 68 / 2 ngày trước
 • 22 K Views
 • 1 Thanks
 • 18 Follows
Comedy ,Manhua
 • 776 K Views
 • 1 Thanks
 • 145 Follows
Action,Fantasy,Historical,Manhua,Mystery
Chap 16 / 2 ngày trước
 • 5 K Views
 • 1 Thanks
 • 1 Follows
Action,Comedy,Manhua
Chap 1499 / 2 ngày trước
 • 4,924 K Views
 • 201 Thanks
 • 95 Follows
Action, Adventure, Comedy, Drama, Horror, Psychological, Sci-fi, Shounen
Chap 54 / 2 ngày trước
 • 283 K Views
 • 34 Thanks
 • 226 Follows
Action,Comedy,Drama,Mystery,School Life,Shounen,Supernatural
Chap 435 / 2 ngày trước
 • 24,811 K Views
 • 574 Thanks
 • 822 Follows
Action ,Comedy , Ecchi, Gender Bender, Harem, Mature, Romance, Seinen, Supernatural
Chap 174 / 2 ngày trước
 • 3,807 K Views
 • 34 Thanks
 • 262 Follows
Action
Chap 222 / 2 ngày trước
 • 2,336 K Views
 • 105 Thanks
 • 289 Follows
Action,Adventure,Comedy,Drama,Ecchi,Fantasy
Chap 527 / 2 ngày trước
 • 64,617 K Views
 • 920 Thanks
 • 2272 Follows
Comedy,Fantasy
Chap 201 / 2 ngày trước
 • 28 K Views
 • 1 Thanks
 • 13 Follows
Comedy
Chap 199 / 2 ngày trước
 • 89 K Views
 • 2 Thanks
 • 17 Follows
Comedy,Harem,Romance,School Life,Shounen,Slice Of Life
Chap 536 / 2 ngày trước
 • 7,750 K Views
 • 58 Thanks
 • 367 Follows
Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Romance
Chap 144 / 2 ngày trước
 • 500 K Views
 • 11 Thanks
 • 100 Follows
Adventure,Comedy,Drama,Fantasy,Historical,Manga,Manhwa,Romance
Chap 18 / 2 ngày trước
 • 2 K Views
 • 1 Thanks
 • 7 Follows
Action,Adventure,Manhua
Chap 58 / 2 ngày trước
 • 225 K Views
 • 36 Thanks
 • 77 Follows
Comedy,Ecchi,Shounen,Supernatural
Chap 46 / 2 ngày trước
 • 251 K Views
 • 60 Thanks
 • 259 Follows
Manhua,Action,Adventure,Shounen
Chap 34 / 2 ngày trước
 • 183 K Views
 • 1 Thanks
 • 83 Follows
Comedy,Manhua,Romance,Shoujo
Chap 8.3 / 2 ngày trước
 • 8 K Views
 • 1 Thanks
 • 5 Follows
Action,Drama,Historical,Manhwa,Martial Arts,Shounen
Chap 149 / 2 ngày trước
 • 152 K Views
 • 13 Thanks
 • 31 Follows
Action,Drama
Chap 80 / 3 ngày trước
 • 251 K Views
 • 12 Thanks
 • 77 Follows
';